"To nie ty przemienisz Mnie w siebie, tylko Ja przemienię ciebie w Siebie"

Jezus do św. Augustyna