Powstał plugin dla CMS Joomla 2.5/3.x - dodatek typu content wyświetlający maksymy św. Ignacego wraz z komentarzem na każdy dzień roku! Autorem dodatku jest Jarosław Zieliński SJ.

Instrukcja instalacji znajduje się poniżej:

Instrukcja obsługi:

  1. Pobrać dodatek z tego miejsca
  2. Zainstalować dodatek w systemie joomla z panelu administracyjnego.
  3. Dodatek znaleźć w dodatkach i sprawić by był 'Published' (włączyć)
  4. Korzystać: Dodatek jest typu content tzn., że gdy napotka w treści jakiegoś artykułu określone tagi, to je zamienia na właściwą treść maksym św. Ignacego (Książkę wznowioną po 1886 roku można dostać tutaj) np. gdy w treści artykułu znajdą odpowiednie tagi to uaktualni się w zależności od dnia roku kalendarzowego treść maksym (każdego dnia inne):

Dzisiaj jest taki dzień:

XIX Marca.

O zbawieniu.

„Więcej ceń każdego człowieka zbawienie, niż wszystkie całego świata skarby.”

(S. Ignat. apud Ribaden. l. 5).

Co w nas jest najdroższego, to prawie najmniej cenimy. Dusza, która niesłychanie drogo kosztuje, mało znaczącą być nie może, chyba dla tych, nad których nic lichszego nie ma. Zbawienie człowieka Chrystus nad niebo przełożył ażeby je zapewnił, Bóstwo swoje niejako strawił, życie i krew oddał. C o  n a j m ę d r s z y  z  m i s t r z ó w  t y l e  c e n i ł,  c z e m u ż m y  o  t o  t a k  m a ł o  d b a m y? Fałszywej używamy wagi. O rzeczy nie wiele warte, jak bogactwa, nauka, mozolnie przez całe życie zabiegamy; wszelką zaś pracę około ludzkiego zbawienia za zbyt ciężką i nieznośną mamy. Na sąd Boga wspomnij. Wszelką świata potęgę Bóg tyle ceni, ile my włos lub orzech pusty: o zbawienie zaś człowieka bardzo mu idzie. P r ó c z  s i e b i e,  n i e  m a  n i c  n a d e ń  p o ż ą d a ń s z e g o,  n i c  b a r d z i e j  u p r a g n i o n e g o.

a kod html tego artykułu wygląda w sposób następujący:

<p>Dzisiaj jest taki dzień:</p>
<p><strong> dictadtitle/dicta </strong></p>
<p>dictaltitle/dicta</p>
<p><em>dictacitation/dicta</em></p>
<p>dictacsigla/dicta</p>
<p>dictacomment/dicta}</p>
<p>dictafnotes/dicta</p>

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem