Nie przyjmujcie za za miłość niczego, w czym nie ma prawdy, ani za prawdę niczego, w czym nie mam miłości. Jan Paweł II