Człowiek to ciekawa istota, przepełniona energią, którą uzmysławia sobie najczęściej dopiero w momencie kryzysu.

Johannes Thiele