Kobieta powinna tak zatopić się w Bogu, że mężczyzna, aby ją znaleźć musiałby najpierw odnaleźć Boga.