Przyczyną największego upokorzenia nie są inni ludzie lub sytuacje, ale moja własna nieusatysfakcjonowana pycha.

DM