Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć.
F. Pastorelli