Pokój nie jest nieobecnością problemów,
on jest obecnością Chrystusa!
Sheila Walsh