Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie. (...) prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Psalm 23

Zatoka Pucka, wrześniowa niedziela, wieczór