Pocieszenie to specjalność Ducha Świętego. I nie chodzi tylko o poprawę naszego nastroju, ale o przemianę, która sięga znacznie głębiej. Duch Święty przynosi pokój, moc i nadzieję. Pokój, który możemy zawrzeć z własną przeszłością. Moc, by zmierzyć się z teraźniejszością, i nadzieję, która pozwala nam śmiało spojrzeć w pzyszłość.

Jacques Philippe, Osiem sposobów na znalezienie szczęścia