Każda chwila może stać się maleńką furtką,
przez którą wejdzie Mesjasz.

Pewien Żydowski Filozof