Ewangelia Mt 16 24 28
Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim" (Mt 16, 24-28).

* * *
A więc jesteś osobą wierzącą? Czyli idziesz za Jezusem? Jeśli tak, to po co za Nim idziesz? Czego szukasz? Bywa czasem tak, że wierzymy, by móc zrzucić z siebie krzyż, znaleźć wyzwolenie, stan harmonii wewnętrznej, święty spokój. I bardzo się rozczarowujemy. Ale na własne życzenie, bo Jezus nigdy czegoś takiego nikomu nie obiecywał. To my sami wymyśliliśmy sobie, że modląc się, pokutując, zachowując dyscyplinę wewnętrzną i zewnętrzną otrzymamy jakiś stan wewnętrznego ukojenia.

Jezus mówi dziś wyraźnie: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje". Jezus zaprasza cię, byś podejmował walkę ze swoim fałszywym ja, które nie chce się niczego wyrzekać, chce mieć wszystko, chce mieć rację, chce dominować nad wszystkim i nad wszystkimi. A drogą do uwolnienia się od siebie jest branie krzyża tak. jak On sam wziął krzyż, choć był niewinny. Bo "Jego zamysły nie polegają na tym, aby nas urządzić w świecie, lecz by przywrócić nas Sobie i stworzyć na nowo na obraz i podobieństwo Swoje" (Żyć modlitwą, Jean van den Eynde SJ).

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem