wielka sroda

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty (Mt 26, 14-25).

* * *
Gdy słyszymy o katastrofach lub wielkim złu czy niesprawiedliwości między ludźmi wtedy często pada powszechne pytanie: "Dlaczego Bóg temu nie zapobiegł?". Takie pytanie możemy postawić także w kontekście Judasza. Dlaczego Jezus go nie powstrzymał? Nie kazał mu się opamiętać?

Każdy z nas został obdarzony przez Stwórcę największym darem: darem wolności. Bóg nie dał go nam warunkowo: możesz z niego korzystać do chwili, gdy... nie będziesz się mylił. Nie! Dał nam go w sposób bezwarunkowy. Bo taka jest natura miłości. Bóg nie chce ingerować za każdym razem, gdy popełniamy błędy, gdy wyrządzamy zło drugiemu człowiekowi. Z drugiej strony daje nam sumienie, które jest Jego głosem w nas i podpowiada nam nieustannie jak duchowy gps: "Czyń dobro, unikaj zła!". Ten duchowy gps miał w sobie także Judasz, choć go zagłuszył. Kiedy więc pytamy się dlaczego Bóg nie ingeruje w życie innych by powstrzymać zło zapominamy, że to samo odnosi się do nas. Czy chciałbyś, aby Bóg bezpośrednio ingerował w Twoje życie i powstrzymywał Cię przed złem? Czy chciałbyś być ręcznie sterowanym? Bóg tego nie chce, chce naszego nawracania się, chce dobra, które jest naszym udziałem i które wypływa z wolnej nieprzymuszonej i niesterowanej woli.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem