znak czasu wojna
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: "Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza" (Łk 11, 14-23).

* * *
Kiedy coś nie idzie po naszej myśli, możemy domagać się znaku. Zupełnie tak, jak Izrael, który szedł 40 lat po gorącym piachu i kamieniach pustyni zniecierpliwiony tym, że wciąż nie widać Ziemi Obiecanej. Możemy się załamywać lub zniechęcać, możemy tracić wiarę i szukać najprostszego rozwiązania: znaku z nieba. Ale on nie przywróci nam wiary. Wiarę trzeba nam umacniać pośród zwykłej codzienności naznaczonej często znakami ziemskimi. Chociażby tak, jak dzieje się to teraz. Wojna to też znak czasu. Znak, poprzez który Bóg wzywa Ciebie i mnie do osobistego nawrócenia. Do jeszcze mocniejszego przylgnięcia do Słowa Bożego, do jeszcze czulszego wyciągnięcia dłoni ku nawet nieznanemu człowiekowi, do jeszcze większego zaufania, gdy tak wiele podpórek się wali.

Kto domaga się znaków, nie otrzyma ich, bo nie ma wiary. Natomiast ten, kto ufa, otrzymuje od Ojca to, co jest potrzebne do Królestwa, i jest w stanie dać innym takie znaki, jakie Bóg uzna za korzystne (o. Silvano Fausti SJ).

Miej odwagę być znakiem Bożej dobroci dla innych w tym dziwnym świecie!

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem