milosierny ojciec spowiedz
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników". Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 1-32).

* * *
Ktoś kiedyś powiedział, że tym, czego najbardziej zazdroszczą nam dusze czyśćcowe jest możliwość dostąpienia skutków Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Tak niewiele potrzeba, by doświadczyć Bożego pokoju w sobie! Wystarczy przyjść do Ojca, wyznać swoje grzechy i przyjąć na nowo Jego miłość. Tylko tyle.

Wiemy z własnego doświadczenia, że nie zawsze jest to takie łatwe. Choć z jednej strony chcemy przystąpić do spowiedzi, to często pojawiają się wątpliwości: po, co mam to robić skoro zaraz pewnie upadnę w grzech czy nałóg, z którym od dawna sobie nie radzę. A jednak, gdy stawiamy na pojednanie z Bogiem, bliźnimi i sobą w konfesjonale okazuje się, że odczuwamy pokój i duchowe pokrzepienie. Pojawia się nowe, trzeźwe myślenie. W duszę wstępuje nadzieja. Jest to to wszystko, czego doświadcza młodszy syn, gdy przyjmuje uścisk przebaczenia ze strony kochającego Ojca, gdy zostaje podniesiony i gdy czuje, że ojciec przywraca mu utraconą godność.

Inną przeszkodą może być niedoskonałość spowiednika. Gdy sam trafiam na kogoś, kto wydaje się mnie nie rozumieć lub mówi coś, co nie ma większego związku z wyznanymi grzechami w spowiedzi, przywołuję sobie myśl, że miłosierdzie Boże i tak działa i tak oczyszcza duszę. I rzeczywiście tak jest. Czasem widać kontrast między nieporadnością spowiednika, a skutkami odbytej spowiedzi. Bóg ma swój zamysł w tym, by posługiwać się niedoskonałymi narzędziami. A kto z nas jest doskonały?

Proś dziś Boga Ojca, byś z ufnością rzucał się w Jego ramiona w sakramencie pokuty i pojednania i by On sam rozwiewał wszelkie Twoje opory, tak jak uczynił to miłosierny ojciec wobec marnotrawnego syna.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem