matka teresa z kalkuty
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy starczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 7-14).

* * *
Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy patrząc na Jezusa dostrzegasz w Nim miłość Ojca do Ciebie?

Niech komentarzem do dzisiejszej Ewangelii będą słowa z osobistego dziennika duchowego świętej Matki Teresy z Kalkuty, która napisała, kim jest dla niej Jezus:

Jesteś Bogiem.
Jesteś Bogiem z Boga.
Jesteś Zrodzony, a nie stworzony.
Jesteś Współistotny Ojcu.
Jesteś Synem Boga żywego.
Jesteś Drugą Osobą w Trójcy Świętej.

Jesteś Jedno z Ojcem.
Jesteś w Ojcu od początku:
wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Ciebie i Ojca.
Jesteś Ukochanym Synem, w Którym
Ojciec ma upodobanie.
Jesteś Synem Maryi,
poczętym z Ducha Świętego w łonie Maryi.

Urodziłeś się w Betlejem.
Maryja owinęła Cię w pieluszki

i złożyła w żłobie pełnym słomy.
Ogrzewał Cię oddech osła,
który niósł Twą Matkę z Tobą w Jej łonie.
Jesteś Synem Józefa, Cieśli,
jak wiedzieli mieszkańcy Nazaretu.
Jesteś zwyczajnym człowiekiem bez wielkiego wykształcenia,
jak sądzili uczeni z Izraela.

Kim jest Jezus dla mnie?

Jezus jest Słowem,
które stało się Ciałem.
Jezus jest Chlebem Życia.
Jezus jest Ofiarą, złożoną na krzyżu za nasze grzechy.
Jezus jest Ofiarą, złożoną podczas Mszy św. za grzechy całego świata i za moje grzechy.
Jezus jest Słowem, które trzeba głosić.
Jezus jest Prawdą, którą trzeba szerzyć.
Jezus jest Światłem, które trzeba zapalać.
Jezus jest życiem, którym trzeba żyć.
Jezus jest Miłością, którą trzeba kochać.
Jezus jest Radością, którą trzeba dzielić.
Jezus jest Pokojem, który trzeba ofiarowywać.
Jezus jest Chlebem życia, który trzeba jeść.
Jezus jest Głodnym, którego trzeba nakarmić.
Jezus jest Spragnionym, którego trzeba napoić.
Jezus jest Nagim, którego trzeba przyodziać.
Jezus jest Bezdomnym, którego trzeba przyjąć.
Jezus jest Chorym, którym trzeba się opiekować.
Jezus jest Samotnym, którego trzeba miłować.
Jezus jest Niechcianym, którego obecności trzeba pragnąć.
Jezus jest Trędowatym, którego rany trzeba przemyć.
Jezus jest Żebrakiem, do którego trzeba się uśmiechnąć.
Jezus jest Alkoholikiem, którego trzeba wysłuchać.
Jezus jest Upośledzonym umysłowo, którego trzeba chronić.
Jezus jest Dzieckiem, które trzeba ucałować.
Jezus jest Niewidomym, którego trzeba prowadzić.
Jezus jest Niemym, do którego trzeba mówić.
Jezus jest Kaleką, z którym trzeba iść.
Jezus jest Narkomanem, któremu trzeba pomóc.
Jezus jest Prostytutką, którą trzeba wydrzeć niebezpieczeństwu i którą trzeba wesprzeć.
Jezus jest więźniem, którego trzeba odwiedzić.
Jezus jest Osobą starą, której trzeba usłużyć.

Dla mnie -

Jezus jest moim Bogiem.
Jezus jest moim Oblubieńcem.
Jezus jest moim Życiem.
Jezus jest moją jedyną Miłością.
Jezus jest moim Wszystkim we Wszystkim.
Jezus jest dla mnie Wszystkim.
Jezusa, kocham całym sercem i całym moim jestestwem.
Oddałam Mu wszystko, nawet moje grzechy, a On mnie poślubił.
Sobie w czułości i miłości.
Teraz i na całe życie jestem oblubienicą mojego
Ukrzyżowanego Oblubieńca. Amen.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem