teresa-enedykta-od-krzyza

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25,1-13).

 

* * *

Nie sztuką jest zabrać ze sobą lampy. Sztuką jest mieć lampy i to, co pozwala im świecić. Nie sztuką jest wyjechać na wakacje. Sztuką jest nie tylko znaleźć wolny czas, ale i do tego wyjazdu się przygotować – zabrać ze sobą to, co pozwoli nam lepiej odpocząć. Nie sztuką jest wybrać się na kilkudniowe rekolekcje w milczeniu do domu rekolekcyjnego. Sztuką jest zachować owoce rekolekcji pośród codzienności. Chociażby trwając wiernie na modlitwie.

Jezus wzywa nas w dzisiejszej Ewangelii nie tyle do podejmowania jednorazowych akcji - czuwania na oblubieńca na wzór dziesięciu panien. Zaprasza nas do zmiany stylu życia, w którym uważność stanie się postawą, a nie pozostanie w sferze jednorazowych akcji. Przypomina nam o tym patronka dzisiejszego dnia św. Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka. W chwili największej próby przebywając w obozie koncentracyjnym zachowała tę samą wierność i miłość do Boga i drugiego człowieka jaką miała na wolności. Zabrała ze sobą oliwę miłości. Jej lampa płonęła i rozświetlała mroki człowieczeństwa skąpanego w nienawiści i lęku okresu II Wojny Światowej. Każdy z nas został wyposażony w lampę – jest nią skarb wiary we wspólnocie Kościoła. Ale od naszych codziennych decyzji zależy to, czy będziemy ją zasilać oliwą cierpliwości, miłości i wytrwałości w dobrym.

 

Tagi: Święto, Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica, męczennica, patronka Europy, Europa

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem