Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

* * *

Co słyszysz w dzisiejszej Ewangelii na uroczystość Zwiastowania Pańskiego? Rozmawiałem dziś z przyjaciółmi o możliwości przemiany społeczeństwa rosyjskiego – na ile jest zdolne stać się samodzielne w myśleniu, decydowaniu o sobie, na ile może porzucić ślepe zawierzenie swoim przywódcom? Padło nawet sformułowanie, że to jest niemożliwe.
Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Anioła Gabriela: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Kto z nas spodziewał się, że upadnie komunizm, Układ Warszawski…
Słowo Boże ma ogromną moc, większą od bomby atomowej, większą od ludzkiej nienawiści, od ludzkiego zaślepienia w wyrządzaniu zła i krzywdy drugiemu człowiekowi.
Czy wierzysz w moc Słowa Bożego działającego w Tobie? Czy stawiasz Słowo Boże na pierwszym miejscu? Ile czasu mu poświęcasz w swojej codzienności, a ile czasu poświęcasz komentarzom politycznym, omawianiu sytuacji na froncie, przewidywaniu następnego ruchu Putina itd.

Jesteś dziś zaproszony do tego, co uczyniła Maryja: do zawierzenia Słowu Boga do końca w swoim osobistym życiu, w życiu społecznym, w tym co możesz uczynić dla drugiego człowieka… to jest sens i centrum wiary. Dać się poprowadzić Bożemu Słowu tak, jak to uczyniła Maryja i Józef.

Pierwszą odpowiedzią Maryi na słowo jest długa wędrówka przez góry do swej krewnej Elżbiety. Długa niebezpieczna droga. Jakie góry ty musisz pokonać? W odniesieniu do kogo, do czego?

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem