judasz chleb

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz (J 13, 21-33.36-38).

* * *
Jak ja bym się zachował wiedząc, że ten, kto siedzi obok mnie ma wobec mnie złe zamiary, że czyha na moje życie? Jak często denerwuję się z powodów o wiele błahszych. Wpadam w złość, w gniew, bo coś nie idzie po mojej myśli. Jezus z ogromnym spokojem i pokojem zwraca się do Judasza. Najpierw w geście podawania mu chleba. Potem w słowach: "Co chcesz czynić, czyń prędzej". Jezus nie nastaje na Judasza, nie podchodzi do niego, by nim potrząsnąć, by się opamiętał. Szanuje jego wolność do końca.

Ta postawa pokoju i zgody na to, co się wydarzy, na to, co przyjdzie na Jezusa, na cierpienie będzie towarzyszyć Mu już do końca męki. Na nikogo nie będzie się denerwować. Nikogo nie będzie powstrzymywać. Będzie jednoczył się z Ojcem. Bo właśnie wiara w to, że cierpienie Chrystusa ma moc zbawienia czyli uwolnienia nas od złego jest wystarczająca by je przyjąć całym sobą.

Na co się na co dzień najbardziej denerwujesz? Na kogo się najbardziej irytujesz? Z czym najbardziej nie możesz się pogodzić w swoim życiu? Powiedz o tym Jezusowi, który zostaje zdradzony i wydany na niesprawiedliwą śmierć.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem