przyczyny strapienia Łk 10 13 16

Jezus powiedział: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk 10, 13-16).

* * *
Pewnie już odkryłeś, że główne przyczyny strapienia wcale nie leżą poza Tobą. Są w Tobie. Jednak często oszukujemy się, że przyczyną naszego złego funkcjonowania i samopoczucia jest to, co na zewnątrz: ludzie, pogoda, politycy, księża... lista jest długa. Dziś prorok Baruch mówi wyraźnie: "zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał" oraz "byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego" i dalej: "Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom". Oto prawdziwe przyczyny strapienia.

W tym samym duchu wypowiada się św. Ignacy Loyola przypominając najpierw, że strapienie to:

ciemność w duszy, zakłócenie w niej, poruszenie do rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus, skłaniający do nieufności, bez nadziei, bez miłości. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna i jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana (CD 317).

A następnie mówi o pierwszej i najczęstszej przyczynie strapienia:

Ponieważ jesteśmy oziębli, leniwi lub niedbali w naszych ćwiczeniach duchownych; i tak z powodu naszych win oddala się od nas pocieszenie duchowe (CD 322).

Z kolei Ewangelia zwraca uwagę, że dostrzeganie znaków Bożego działania, małych i dużych cudów, chroni nas od oddalania się od Boga, od popadania w strapienie i ostatecznie prowadzi do nawrócenia.

Bądź dziś uważny na pokusę wpadania w strapienie, a może nawet rozpacz. Zobacz, Bóg jest z Tobą dzielny wojowniku, jest przy Tobie i wspiera Cię w każdym dobru. Potrzebuje jedynie Twojej wiary, że tak właśnie jest i odważnego podjęcia tego, co przed Tobą.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem