wiatr laska boza

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie (1 P 5, 5b-14).

* * *
Święty Piotr w swoim liście wymienia przymioty prawdziwej łaski Bożej. Warto przypomnieć nauczanie Katechizmu: Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się dziećmi Bożymi, przybranymi synami i córkami, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego [zob. KKK 1996].

Jeśli więc św. Piotr wymienia przymioty łaski, to mówi jaki charakter ma Boża przychylność wobec nas. Czasem przez przychylność drugiej osoby rozumiemy, że wszystko, co będzie robić czy myśleć wobec nas będzie prowadziło do dobra, które sami uznajemy za właściwe dla nas. To dobro zazwyczaj wyobrażamy sobie w kontekście życia doczesnego, głównie jako: zdrowie, bogactwo, bezpieczeństwo, dobre imię itd. Często nie bierzemy pod uwagę życia wiecznego, choć wiemy, że ono istnieje. Czasem można spotkać ludzi starszych, którzy wciąż są zapatrzeni wyłącznie w to, co ziemskie. Jakiś czas temu spotkałem się z moją mamą chrzestną. Bardzo poruszyło mnie to, co powiedziała: „Wiesz, już się nie przejmuje tak bardzo rzeczami materialnymi. Także nie zależy mi już tak bardzo na opinii innych ludzi o mnie: co o mnie mówią czy myślą”. Gdy to usłyszałem pomyślałem, że to piękne i że sam tak bym chciał.

Działanie łaski Bożej prowadzi nas więc ku pokorze, ku odbarczeniu się od trosk – przesadnego zamartwiania się i nieustannego myślenia o swoich problemach oraz ufnego przerzucenia ich na Boga. Nie oznacza to, że nie zajmujemy się swoimi problemami, ale że stawiamy im czoła z ufnością, świadomi, że czasem uda nam się je rozwiązać, a czasem nie. Ale cokolwiek się stanie, Bóg z tego wyprowadzi dobro. Wszystko jest po coś. Stąd płynie pokój Boży.

Dalej łaska Boża uczy nas postawy czujności i uważności: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!”. Przede wszystkim wobec pokus złego. Uczy nas także świadomości i głębszego wglądu w siebie, co znajduje odbicie w tradycji modlitwy zwanej Ignacjańskim Rachunkiem Sumienia. Ćwiczymy w nim nie tylko uważność na nasze reakcje, ale przede wszystkim uczymy się uważności na Boże przychodzenie – dlatego rozpoczynamy go od dziękczynienia za otrzymane dobrodziejstwa. Miłość zaczyna się od uważności i skupienia.

I na koniec łaska Boża jest dla nas oparciem w cierpieniu: „gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje”. Bardzo często prosimy o łaskę Bożą, by nas uchroniła przed cierpieniem. Jezus także modlił się do Ojca w Ogrójcu: „Odsuń ode mnie ten kielich”. A jednak na końcu wyraził swoją gotowość: „Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. A ja? Po co proszę Boga o łaskę? Co ma we mnie zdziałać? Prosząc o nią trzeba nam wzbudzać w sobie postawę wewnętrznej wolności, abyśmy nie próbowali jej kontrolować, ale pozwolili jej działać tak, jak sam Bóg zamierzył: „Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża”. I tak właśnie jest z łaską Bożą, mogę świadomie współpracować z nią jeśli porzucę kontrolę i zaufam Bogu, że to, co dla mnie przygotował jest dobre.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem