jednosc
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej (Mk 1, 21-28).

* * *
Ten, który ma władzę to znaczy ten, który jest autorytetem. Kto jest spójny, jednolity. Dobrze wiemy jak wielkie szkody wyrządza nam nasz brak wewnętrznej spójności i jedności z samymi sobąi  z Bogiem. Z drugiej strony wiemy też, że w czymś jesteśmy spójni i w czymś niespójni, że w jakimś obszarze jesteśmy jednolici, a w jakimś nie. Jest w nas i jedność i brak jedności ze sobą czy z Bogiem. To wszystko odbija się na naszych relacjach z bliźnimi. W nasze środowiska: rodziny, małżeństwa, wspólnoty zakonne, parafie wnosimy to wszystko, co jest w naszym sercu.

Dziś widzimy Jezusa, który jest wewnętrznie spójny. Jest ten sam. Naszą jedność z Bogiem utraciliśmy w Raju, gdy zdecydowaliśmy się działać na swoją rękę, bez Boga, a potem, gdy próbowaliśmy to ukryć przed Bogiem. Ta sama historia powtarza się w naszym życiu: czynimy zło, a potem próbujemy je jeszcze ukryć. Bóg lituje się w ogromnym miłosierdziu swoim nad nami. Daje nam Tego, który ma władzę - który jest posłany do nas, aby przywrócić nam utraconą jedność. Drogą do tego jest właśnie słuchanie Jezusa. Tak, jak Adam i Ewa nie słuchali Boga, tak trzeba nam uczyć się codziennie słuchać Boga. Słuchać Jezusa, który jest do nas posłany. Jest posłany... do Ciebie! Tylko w ten sposób możesz odzyskać utraconą jedność i nie szukać jej poza Bogiem. Być może na tym właśnie polega w swej istocie grzech nieczystości.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem