uwierzyc

Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży (J 3,31-36).

* * *

Jezus zaprasza dziś, abyśmy Mu uwierzyli. W co dokładnie mamy uwierzyć?

Tym, co sprawia mi największą trudność w wierze nie jest przyjęcie i zaakceptowanie faktu, że istnieje Bóg-Ojciec. Najtrudniejsze nie jest nawet przyjęcie wiary w istnienie Boga-Syna - Jezusa Chrystusa oraz Boga-Tchnienia - Ducha Świętego. Najtrudniejsze jest to, co najtrudniej przychodzić mi zastosować w swoim życiu. Najtrudniej jest mi przyjąć prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby służyć Ojcu i ludziom. Najtrudniej jest mi to przełożyć na swoje życie. I doświadczam wielkiego rozdarcia pomiędzy wiarą, którą żywię w swoim sercu i umyśle - wiarą w Boga, który jest miłością, a wiarą, którą praktykuję swoimi czynami. To ona świadczy o tym, że wciąż nie ufam Bogu tak, jakby coś innego mogłoby w moim życiu Go zastąpić: jakaś przyjemność, jakieś doświadczenie władzy, siły, mocy, jakaś pochlebna opinia... To zupełnie jak lepienie złotego cielca podczas, gdy codziennie Bóg mówi w moim sercu: "Jesteś moim ukochanym synem! Wystarczy to, co jest. Nie szukaj niczego więcej!".

Zgodzić się na styl życia, który przyjął Jezus: pokorny sługa Ojca - przyjmujący wszelkie przykrości, przyjmujący zwątpienie ze strony bliskich, przyjmujący milczenie Ojca, przyjmujący cierpienie. Jezus przeszedł drogę służby i zapewnia mnie, że to dobra droga dla mnie. Że nie zabraknie mi sił na niej, jeśli... Mu zaufam. Jeśli tylko zaufam, że nie trzeba niczego więcej. Bo jest to służba, która wyniszcza zewnętrznego człowieka, ale daje nowe życie i rodzi nowego, duchowego człowieka we mnie.

--
Photo courtesy of coachen/stock.xchng

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem