bog patrzy z miloscia

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata". To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". Mówili więc do niego: "Jakżeż oczy ci się otworzyły?" On odpowiedział: "Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". Rzekli do niego: "Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie wiem". Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę". Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok". Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: "Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: "Ma swoje lata, jego samego zapytajcie". Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to odpowiedział: "Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?" Odpowiedział im: "Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?" Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi". Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić". Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my jesteśmy niewidomi?" Jezus powiedział do nich: "Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal" (J 9, 1-41).

* * *
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Gdy kilka lat temu pojechałem za granicę i znalazłem się w wielkim mieście, idąc jego nieznanymi ulicami, patrząc na nieznajomych ludzi, zrodziło się we mnie pytanie: "Panie Boże, czy ty mnie widzisz?". To pytanie będzie zawsze w nas powracać, gdyż nasza przygoda z Bogiem jako ludzi rozpoczęła się właśnie od zwątpienia, czy Bóg nas widzi. Chodzi oczywiście o Raj. Adam i Ewa dopuścili się grzechu, ponieważ zwątpili, że Bóg ich widzi. Dzisiejsza Ewangelia mówi o niewidomym od urodzenia. To człowiek z jednej strony chory fizycznie, ale również chory na duszy. Gdy doświadczamy choroby, straty, niepewności finansowej wtedy pojawia się w nas wątpliwość: Panie, Boże czy ty mnie widzisz? Jezus na krzyżu woła: Boże, mój Boże czemuś mnie opuścił. Po ludzku brata się z nami w sytuacji ludzkiej beznadziei, wchodzi w nasze doświadczenia, staje się jednym z nas. Również w sytuacjach, gdy przekraczamy granice Bożego Prawa i dopuszczamy się grzechu, przestajemy wierzyć, że Bóg dalej może na nas patrzeć z miłością. Takiej niewierze ulegli Adam i Ewa, chowając się przed Bogiem.

Dzisiejszy cud uzdrowienia, który Jezus czyni wobec niewidomego, jest znakiem ukazującym serce Boga. Dobry i miłosierny Ojciec zawsze patrzy na Ciebie z miłością. Niezależnie od twojej sytuacji ludzkiej: choroby, nędzy, zagrożenia życia, zdrowia, braku środków do życia... - On jest z Tobą i z Tobą to przeżywa. Wspiera Cię i podtrzymuje. Tak samo, gdy poddajesz się pokusie, On dalej jest z Tobą i Cię wspiera. Kocha Cię. O tym właśnie mówi dzisiejszy znak uzdrowienia niewidomego od urodzenia.

Kiedy zaczynasz wierzyć, że Bóg jest po Twojej stronie, że zawsze patrzy na Ciebie z miłością i wsparciem, z ogromną życzliwością niezależnie od sytuacji, w której się znalazłeś, wtedy zaczynasz inaczej patrzeć na Jego przykazania. Nie są więcej surowymi nakazami niemożliwymi do spełnienia. Stają się drogowskazami, podpowiedziami prowadzącymi do szczęścia, czyli odbudowanej i umocnionej zaufaniem relacji do Boga. Przemienia się  wtedy także i Twój wzrok: zaczynasz patrzeć na bliźnich z miłością i miłosierdziem. Podobnie zmienia się Twoje spojrzenie na samego siebie. Nie musisz się więcej potępiać czy przekreślać. Jest dla Ciebie nadzieja, której źródłem jest nieodwołalna miłość Boga do Ciebie. Jeśli jej nie czujesz, to przynajmniej pozwól sobie w nią uwierzyć.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem