dobroczynnosc
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16, 9-15).

* * *
Protesty uliczne, których jesteśmy świadkami w ostatnich dniach to nie tylko wzywanie do nieograniczonej aborcji, lecz także gniew na Kościół za przejawy nieuczciwości i postawy przeczące uniwersalizmowi chrześcijaństwa. Dziś widzimy Jezusa, który zwraca się do faryzeuszy robiąc im wyrzuty sumienia z powodu niewierności nawet w małych rzeczach czy z powodu wewnętrznego rozdwojenia. Są ludźmi, którzy udają tylko, że idą za głoszonymi wartościami podczas gdy ich serce pozostaje nienawrócone, chociażby żądne pieniędzy. Św. Augustyn powiedział, że miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Jaka jest Twoja wierność Bogu i Ewangelii? Czy to, co wyznajesz na zewnątrz pokrywa się z postawą Twego serca?

Myślę, że jest to także czas ucieszenia się zdecydowanie przeważającą częścią Kościoła: często anonimowymi świeckimi wiernymi, siostrami i braćmi zakonnymi, księżmi, którzy w codziennym znoju służą bliźnim pełniąc posługi duchowe i spiesząc z materialną pomocą. Nie wolno nam ich nie widzieć, nie dostrzegać. Trzeba nam się w tych trudnych czasach ucieszyć nawzajem sobą, dobrem, które Bóg przez nas działa. I módlmy się nawzajem za siebie, aby było go jeszcze więcej. By nasza wzajemna współpraca między sobą była dla świata znakiem Bożego Królestwa, aby inni widzieli to dobro i chwalili Boga w niebie.

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem