troska-2

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,25-30).

 

* * *
Przewodnim tematem dzisiejszych czytań jest największy dar, jakiego Bóg nam udziela – dar więzi. W pierwszym czytaniu zostaje on nazwany „współuczestnictwem". Za tym tajemniczym słowem kryje się pragnienie wzajemnego uczestniczenia obu stron w swoim życiu. Bóg będąc światłością chce nią obdarzać nas, którzy mamy tendencję do trwania w ciemnościach. Bóg nie odtrąca nas widząc nasze ciemności. Wręcz przeciwnie – przychodzi z darem światła przebaczając nasze grzechy. Bóg mówi wprost do każdego z nas: „Twoje życie jest moim życiem". I na odwrót: „Zapraszam Cię do tego, aby moje życie było Twoim".

Zgoda na współuczestniczenie w życiu Boga prowadzi nas dalej do dzielenia życia z innymi ludźmi: w przyjaźni, miłości, przebaczeniu, w postawie wspierania innych w niesieniu ich krzyża. Uczestnictwo w życiu Trzech Osób Boskich daje nam siłę i łaskę do tego, aby nie uciekać w izolację, ale by przekraczać siebie, swoją własną wygodę i przyjemność. By w ten sposób odnajdywać szczęście w tworzeniu wspierających relacji z innymi: zarówno dając siebie, jak i przyjmując dobro, które inni chcą nam ofiarować.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o wzajemnej wymianie: „Przyjdźcie do mnie, a Ja was pokrzepię". Jezus mówi: „Twoje życie nie jest mi obojętne. Chcę mieć do niego dostęp. Pozwól mi na to". Tę samą myśl wyraził Jezus w rozmowie z dzisiejszą patronką dnia św. Katarzyną ze Sieny zapraszając ją do wzajemnej troski o siebie: „Ty zajmij się Mną, a Ja zajmę się tobą". Potrzebujemy wzajemnej troski o siebie!

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem