Jeśli jesteś tu i teraz, wtedy będziesz umiał być tam i wtedy. DM