W krzyżu nie jest najważniejsze cierpienie, lecz wypełnienie Woli Bożej aż do końca. o. Piotr Rostworowski OSB/EC