Pragnienie Boga jest jasnym znakiem Jego obecności. Nie możemy nawet pragnąć spotkania z Nim, jeśli On w nas pierwej nie działa. Thomas Green SJ, Kiedy studnia wysycha