Niechaj moje milczenie, o Panie, uczyni miejsce dla Twego słowa, mój odpoczynek – dla Twego działania, moja śmierć - dla Twego życia. św. Magdalena Zofia Barat