Miłość to wola podjęcia wysiłku na rzecz krzewienia własnego i cudzego rozwoju duchowego. Scott Peck