Pokój nie jest nieobecnością problemów, on jest obecnością Chrystusa!
Sheila Walsh