Ci, którzy całują się i śpiewają więcej wiedzą od uczonych. Novalis