Kto świadomie i na swój niepowtarzalny sposób udaje się w drogę do Boga, ten czyni to również dla swoich bliźnich. Guido Kreppold