Panie, proszę zalej me rany oliwą swego Miłosierdzia.

DM