Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć. F. Pastorelli