Zgubić się to żaden wstyd.
Wstydem jest nie szukać
właściwej drogi.