Ilekroć wybierasz w życiu skrót, tylekroć rezygnujesz z procesu wzrostu. DM