Jak dbasz, tak masz. * * * Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbierać będzie. Jezus