Cierpliwe oczekiwanie w nadziei jest podstawą życia duchowego.

Simone Weil