Człowiek zadowolony ze skarbów swoich cnót przypuszcza niedorzecznie, że jest już u celu. Jeśli jednak celem i sensem ludzkiego życia jest sam Bóg, to człowiek nigdy tego celu nie może „mieć”; zawsze, dopóki żyje, jest tylko w drodze ku Niemu.

Tomas Halik, Zacheuszu! 44 kazania o sensie życia