Za każdym szlachetnym życiem kryją się zasady, które je ukształtowały. Georg H. Lorimer